• تشدید مراقبت کلیه مبادی ورودی های هرمزگان در مقابله با پشه آئدس

    تشدید مراقبت کلیه مبادی ورودی های هرمزگان در مقابله با پشه آئدس

    ایسنا/هرمزگان معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: کمپینی با حضور تمامی شرکای برنامه جهت کنترل شیوع انتشار پشه آئدس با استفاده از دو رویکرد جلب مشارکت مردمی و هماهنگی بین بخشی و با مدیریت محله محور شکل خواهد گرفت. دکتر محمود حسین پور در گفت و گو با ایسنا، افزود: تهیه نقشه نقاط پرخطر استان و

خرید محصولات لیمون

گرشا رضایی

دستگاه لیزر تیتانیوم